Skötsel och underhåll viktiga faktorer

Endast banor i toppskick lockar tillbaka spelare till just Er anläggning. Det är därför viktigt att banorna sköts regelbundet. Vi har upprättat ett PM för Migora-anläggningar. Där kan man lätt utläsa vad som är viktigt att utföra innan säsongstarten, under säsongen, och efter säsongen. Det mesta kan utföras med normal händighet av minigolfpersonalen.

Service av minigolfanläggningen

Vi ställer givetvis upp med råd och anvisningar, men kan även utföra service vid beställning.
Vi har ständigt service-team ute hos kunder under tiden 1 maj – 1 september.