Historiikki ”minigolfin ajastamme”

Meidän eli siis Vesterkvistin veljesten, Gustavin ja Martinin, kiinnostus minigolfiin heräsi jo vuonna 1968. Sitä ennen emme olleet edes nähneet minigolfrataa. Pelasimme minigolfia ensimmäisen kerran Ruotsissa Lövångerissa, ja tästä kokemuksesta sai alkunsa ajatus uudenlaisen toiminnan käynnistämisestä Suomessa. Toki Suomessa oli minigolfratoja jo ennen meidän aikaamme, mutta me toimme Vaasaan vuonna 1973 nykyaikaisen minigolfkentän, jollaista ei ollut ennen maassa nähty.

Uudenlainen minigolftoiminta menestyi hienosti heti alusta, sillä se oli huolellisesti suunniteltu ja toteutettu nuorisoa ja lomalaisia varten. Saimme heti yrityksemme ensiaskelista lähtien osallistua nykyaikaisen minigolfin kehittämiseen, jotta laji mukautuisi aikaan ja houkuttelisi kaikenlaisia vapaa­ajanviettäjiä.

Toiminta käynnistettiin yhteistyössä edelläkävijänä toimineen ruotsalaisyrityksen kanssa, sillä heillä oli paljon tietoa siitä, millaiseksi minigolfrata ympäristöineen kannattaisi rakentaa. Ryhdyimme siis kehittämään nykyaikaisia ratoja erilaisille ratatyypeille yhdessä ruotsalaisten kanssa. Tunsimme puualan hyvin, mistä syystä menestyksekäs yhteistyö ruotsalaisten kanssa jatkui yli kaksi vuosikymmentä. Meidän suomalaisyrityksemme vastasi tuotannosta sekä korkealaatuisten ratojen viennistä ja kotimaan kaupasta. Ratoja rakennettiin lomakylien, retkeilyalueiden, hotellien ja vierassatamien yhteyteen.

Kiinnostus minigolfia kohtaan heräsi Suomessa uusien ratojen myötä, ja me olimme mukana 1970-luvulla perustamassa useita yhdistyksiä samalla, kun kilpapelaaminen kehittyi nopeasti. Kunnianhimoinen suunnitelma uuden kotimaisen minigolfliiton perustamiseksi pantiin alulle 1980-luvun alussa. Vanhalla 1950-luvulla perustetulla Kolopalloliitto­yhdistyksellä oli vanhentunut ja monimutkainen säännöstö, jota oli hankala sopeuttaa olemassa oleviin kansainvälisiin sääntöihin. Uuden minigolfliiton ansiosta lajin kehittyi Suomessa hurjasti, ja se saatiin hyvälle kansainväliselle tasolle.

Vaasassa vuonna 1984 järjestetyt minigolfin Euroopanmestaruuskisat merkitsivät suurta henkilökohtaista työpanosta kansainvälisen kilpailun suunnittelutiimille. Tapahtuma menestyi yli odotusten. Me toimimme kisoissa Suomen kilpailuryhmän joukkueenjohtajina. Panostus tuotti sekä kulta­ että pronssimitalit.

Suomeen on rakennettu yli 300 minigolfkenttää, Ruotsiin yli 50 sekä Tanskaan, Saksaan ja Sveitsiin muutamia. Yli 65 % radoistamme on vapaa­ajan rakennelmia (B­tyypin ratoja, nykyisin MIGORA 600) ja 35 % on kilparatoja (A­tyypin ratoja, nykyisin MIGORA 895).

Olemme huonotuottoisten minigolfvuosien aikana kehittäneet ja valmistaneet muita tuotteita mm. rakennusalalle, ja tästä toiminnasta saatua kokemusta ja tietoa olemme voineet hyödyntää korkealaatuisten MIGORA-ratojemme ja muiden tarvikkeiden kehittämisessä. Nämä radat ja tarvikkeet kestävät kaikenlaista säätä oikealla kunnossapidolla.

Yritys menetti pitkään ja hartaasti rakennetun vientitoimintansa vuoden 1982 devalvaation myötä. Vaikeiden vuosien aikana menetimme myös useita asiakkaita kotimaan markkinoilta. Ruotsalaisen City Golfin kanssa perustettiin uusi City Produkt -yritys epäsuotuisan yhteistyötilanteen takia. Martinin siirryttyä yrityksestä sivuun sen nimi muuttui Migora-Woodiksi. Martin perusti uuden kiinteistönhuoltoyrityksen, kun taas Gustav jatkoi minigolfin parissa. Uudella Migora-Wood yritysnimellä haluttiin korstaa uutta omistajarakennetta Gustav Vesterkvistin ryhdyttyä Migora-Woodin ainoaksi omistajaksi. Samalla otettiin käyttöön MIGORA-tuotemerkki, ja kaikki radat ovat nykyään nimeltään MIGORA xxx (xxx kertoo radan leveyden).

Meillä on pitkäkestoisia yhteistyöhankkeita asiakkaidemme kanssa, ja olemme myös tuoneet markkinoille uudenlaisia palveluja tasaisin väliajoin. Yksi tällaisista palveluista on ratojen vuokraaminen.

Tämä lyhyt historiikki yrityksen 40­vuotisesta historiasta on talletettu muistiin nuoremmalle sukupolvelle, jotta he voivat jatkaa minigolfin suunnittelua ja kehittämistä tulevaisuudessa, sekä heille, jotka uskovat minigolfiin myös vuoden 2013 jälkeen. Gustav Vesterkvist antaa mielellään lisätietoa ja neuvoja minigolfia koskevissa asioissa. Hän osaa vankalla kokemuksellaan auttaa minigolftoiminnan käynnistämisessä ja alkuvaiheen ongelmien välttämisessä. Historiikin kirjoittaminen on auttanut yrityksen omistajia ja asiakkaita ymmärtämään, miten 40 vuotta sitten alkanut kehitys on muokannut minigolfista nykyisensä ja miten minigolf on edelleen ajankohtaista!

ONNELLINEN 40­VUOTINEN YRITYSTOIMINTA